Cap – Corner Stone Project

Zero waste ถังขยะมหัศจรรย์

โรงเรียนเทศบาล ๕ เด่นห้า

จังหวัดเชียงราย

ถังบำบัดน้ำเสีย

โรงเรียนพรตพิทยพยัต

กรุงเทพมหานคร

CCSP เรือเก็บขยะอัจฉริยะ

โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบางขุนเทียน 

กรุงเทพมหานคร

โรงเรียนสร้างสรรค์ ชุมชนป้องกัน สานสายใย ใส่ใจสิทธิ SKP SEE YOUR RIGHTS

โรงเรียนสันกำแพง

จังหวัดเชียงใหม่

Student War

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ

กรุงเทพมหานคร

เยาวชนพลเมืองสันกำแพงสร้างสรรค์ นวัตกรรมเพื่อสังคม

โรงเรียนสันกำแพง 

จังหวัดเชียงใหม่

ยาหม่องจากเมล็ดลำไย

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่

ทำด้วยใจให้ด้วยรัก

โรงเรียนฮอดพิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่

SCWP จิตอาสาพัฒนาคุณธรรม สู่การกำจัดขยะอย่างยั่งยืน

โรงเรียนวชิรป่าซาง

จังหวัดลำพูน

การ์ดเกม The exercise

โรงเรียนดาราวิทยาลัย

จังหวัดเชียงใหม่

M J K Zero Waste Model

โรงเรียนแม่เจดีย์วิทยาคม

จังหวัดเชียงราย

บทเพลงสร้างสรรค์สู่สังคมที่สวยงาม

โรงเรียนอรุโณทัยวิทยาคม

จังหวัดเชียงใหม่

นวัตกรรมผลิตภัณฑ์หญ้าหวานเพื่อคนรักสุขภาพ

โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์

จังหวัดเชียงใหม่

ปอละบ๋อ พอหรือยัง

โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

จังหวัดลำพูน

Think Waste White

โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาสุวินทวงศ์

กรุงเทพมหานคร