ข่าวสารและกิจกรรม

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 13

เส้นทางการสมัครงานในอนาคต NEO CV

เส้นทางอาชีพในอนาคต

                                                             

คลิกเปลี่ยนชีวิต ค้นหาตัวตน เพชรบุรี

ค่ายพี่เลี้ยงเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 13

การประกวดโครงการ CCS 2565

                                                             

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12

REUNION ครั้งที่ 3 เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 8