ข่าวสารและกิจกรรม

                                                             

                                                             

                                                             

โปรไฟล์ปัง !!

ICNWP 2024

นำเสนอ CCS ใน ICNWP 2024

                                                             

REUNION เยาวชนสร้างชาติ ขอนแก่น

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 14

REUNION เยาวชนสร้างชาติ สมุทรสงคราม

                                                             

NBI YES รุ่นที่ 7

ค่ายพี่เลี้ยงเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 14

รับสมัครบัณฑิตครูอาสา รุ่นที่ 14

                                                             

โปรไฟล์ปัง มหาวิทยาลัยดังก็เอาอยู่

โครงการพัฒนาต้นแบบเยาวชนสร้างชาติ

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 13

                                                             

INTERNATIONAL CONVENTION

REUNION จังหวัดสุพรรณบุรี

เส้นทางการสมัครงานในอนาคต NEO CV

                                                             

เส้นทางอาชีพในอนาคต

ค่ายพี่เลี้ยงเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 13

ค่ายเยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 12

                                                             

REUNION ครั้งที่ 3 เยาวชนสร้างชาติ รุ่นที่ 8

คลิกเปลี่ยนชีวิต ค้นหาตัวตน เพชรบุรี

การประกวดโครงการ CCS 2565