หลักสูตร แนะแนวเยาวชนสร้างชาติ

รายละเอียดหลักสูตร

มุ่งพัฒนาเยาวชนด้านทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อตอบสนองต่อความต้องการทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนและพัฒนาการศึกษาให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศด้านภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคสังคม เป็นหลักสูตรที่ผลิตเยาวชนทางความรู้ ทักษะ ลักษณะชีวิต เพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนประเทศสู่ประเทศที่พัฒนาแล้วและเป็นหลักสูตรที่สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของกระทรวงศึกษาธิการ

Skill

เสริมสร้างทักษะที่จำเป็นของชีวิต

38 hr.

กระบวนการอบรม 38 ชั่วโมง

Core

เข้าใจถึงแก่นแท้ของชีวิต

LIFE

เพื่อใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าสูงสุด

Professional

สอนโดยวิทยากรระดับแนวหน้า

Sacrifice

สู่การเสียสละเพื่อส่วนรวม

หัวข้อ เรียนอย่างมีความสุข

 

หัวข้อ การพัฒนาทักษะ 12 หมวด

 

หัวข้อ Profile ปัง มหาวิทยาลัยดังก็เอาอยู่

หัวข้อ ฟังและจดเลคเชอร์ขั้นเทพ

 

หัวข้อ เรียนอาชีวะมีประโยชน์ต่อใคร

 

หัวข้อ การพัฒนาตนผ่านการทำงาน Part Time

 

หัวข้อ การเรียนรู้ตลอดชีวิต

 

หัวข้อ ดร.แดน สอนอ่าน

 

หัวข้อ การมีสังกัดหลักชีวิต

หัวข้อ การพัฒนาความสัมพันธ์กับเพื่อน

 

หัวข้อ การรับมือกับความเครียด ความกดดัน

 

หัวข้อ หลักการพัฒนาตนเองผ่าน Idol บ้านสามหลัง

 

หัวข้อ เตรียมตัวอย่างไรก่อนเข้ามหาวิทยาลัย

หัวข้อ เขียนโครงการปัง เด่น ดัง โดน

หัวข้อ การพัฒนาความสัมพันธ์กับอาจารย์

หัวข้อ การใช้เวลาหลังเลิกเรียน

หัวข้อ งานอดิเรกกับการเรียน

หัวข้อ ทำไมต้องเรียนในสถานศึกษา

หัวข้อ การใช้ชีวิตในชุมชนรอบมหาวิทยาลัย

หัวข้อ สมรรถนะสร้างได้

หัวข้อ การใช้เวลานอกห้องเรียน

หัวข้อ มีแฟนขณะเรียนดีหรือไม่

หัวข้อ การใช้ประโยชน์โรงเรียนและมหาวิทยาลัย

หัวข้อ การทำกิจกรรมนอกห้องเรียน ชมรม

หัวข้อ การบ้านไม่น่าเบื่อ

หัวข้อ การกลับมาช่วยสถาบันการศึกษาของตนเอง

หัวข้อ บุคลิกดี มีชัยไปกว่าครึ่ง

หัวข้อ การใช้ช่วงเวลาปิดเทอมให้เกิดประโยชน์

หัวข้อ การเตรียมสอบ เทคนิคการสอบ

หัวข้อ สถาบันการศึกษามีประโยชน์ต่อการสร้างชาติอย่างไร

หัวข้อ การเรียนรู้จากผู้นำอุดมการณ์ทางจิตภาพ

หัวข้อ การรักษาสุขภาพและการนอน

หัวข้อ การพัฒนาความรู้นอกตำรา

หัวข้อ ศิษย์เก่าดีเด่นแท้จริง

หัวข้อ การเรียนรู้จากผู้นำอุดมการณ์ทางกายภาพ สู่การพัฒนาตน

หัวข้อ ลูกไม้ใกล้ต้น พัฒนาคนผ่านพ่อแม่

หัวข้อ การพัฒนาตนผ่านพ่อแม่

หัวข้อ การเรียนรู้จากคุณครู การพัฒนาตน